Algemene voorwaarden

Hier kan je de complete Algemene voorwaarden downloaden.

Algemene voorwaarden Integrale Yoga Schiedam

Bij deelname aan een yogales, workshop of privésessie bij Integrale Yoga Schiedam ga je akkoord met onderstaande voorwaarden:

 • Je bent verplicht voor aanvang van de yogales je fysieke of mentale klachten aan de docent te melden.
 • Neem zelf mee: makkelijk zittende kleding en een badlaken. Yogamatten, kussens en dekens zijn in de zaal aanwezig.
 • In het Yogacentrum is een voetenbad aanwezig. Voor de les dien je om hygiënische redenen de handen en voeten te wassen.
 • Ieder moment kun je starten met de yogalessen, mits er plek is.
 • Wil je eerst een proefles? Dat kan! Je bent verzekerd van een plek mits je vooraf aanmeldt per email, telefonisch of sms.
 • Na de proefles geef je aan of je doorgaat en per wanneer.
 • Meld je bij verhindering altijd af, per mail, sms of telefonisch.
 • De kosten van een gemiste les zijn voor rekening van de deelnemer. Inhalen van lessen is mogelijk na overleg.
Annulering/opzeggen
 • Indien een privésessie binnen twee werkdagen wordt geannuleerd, worden de kosten voor de sessie doorbelast aan de deelnemer.
 • Bij annulering van een yogacursus of workshop worden de volgende kosten van de overeenkomst doorbelast aan de opdrachtgever. Bij annulering vier weken voor aanvang van de opdracht is niets verschuldigd, bij drie weken 20%, bij twee weken 60%, bij een week 100% van de opdrachtsom.
 • Wil je stoppen? Er geldt geen opzegtermijn. Het opzeggen geschiedt voor start van het volgende lesblok. Indien te laat worden er nog standaard 2 lesweken in rekening gebracht. Opzegging geschiedt schriftelijk per mail of post, hierna ontvang je een bevestiging. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan contact op omdat wellicht je afmelding niet is ontvangen.
 • Het lesprogramma is altijd onder voorbehoud. Bij te weinig deelnemers of bij verhindering van de docent kan een les komen te vervallen. Uiteraard wordt je hiervan tijdig op de hoogte gesteld of wordt er gezorgd voor vervanging door gekwalificeerde yogadocenten.
Lesgeld
 • Het lesgeld dient op de eerste lesdag van het nieuwe lesblok van 8 weken (zie voor informatie lessen) per bankrekening te worden overgemaakt. Je kunt het lesgeld niet terugvorderen of doorschuiven naar een volgend blok.
Aansprakelijkheid
 • De docent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke e/o psychische schade/klachten. Medische bijzonderheden en lichamelijke e/o psychische klachten dient men van tevoren voor start van deelname aan een les te melden aan de docent. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de deelnemer.
 • Integrale Yoga Schiedam (IYS) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van materiële of immateriële aard aan deelnemers van een yogales opgedaan ten tijde van de duur van de yogalessen en erna op een locatie in binnen- of buitenland. Bij deelname aan de lessen of activiteiten van IYS doet de opdrachtgever c.q. de personen die deelnemen dit altijd op eigen risico. Het is raadzaam bij twijfel altijd eerst een arts te raadplegen of het verantwoord is om aan de gekozen activiteit te gaan deelnemen.
 • Integrale Yoga Schiedam is niet aansprakelijkheid voor het kwijtraken of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten (bijv. bedrijfsgevolgschade zoals financiële of commerciële verliezen)
Yogalessen
 • Je schrijft je in voor een blok van 8 lessen.
 • In verband met de groepsgrootte geldt de inschrijving voor een vaste dag.
 • Inhalen is mogelijk in overleg met de docent.
 • Instromen is voor nieuwe cursisten altijd mogelijk. Je betaalt dan de overige lessen van het huidige blok.
 • Het lesgeld dient aan het begin van ieder nieuw blok overgemaakt te worden.
 • Als richtlijn kun je aanhouden dat betalingen geschiedt voor onderstaande data:
Losse lessen en proefles
 • Er bestaat een mogelijkheid om losse les te volgen.
 • Kosten: € 15 per persoon
 • Proefles kost € 10
Privélessen
 • Kosten van een privéles (richtprijs 2015): € 65 per persoon voor 90 minuten.
 • Duo les: € 32,50 per persoon
 • 1 uur les: € 45  euro
H-YOGA:

Bij deelname aan een H-yogalessen zijn nog een aantal extra voorwaarden van kracht:

 • Bij een H-yogales vindt voor aanvang een kennismakingsgesprek plaats, dit geldt als onderdeel van een H-yogales. Prijs intake gesprek is 40 euro.
 • Verstrekte medische informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en wordt niet aan derden verstrekt.
 • Afmelding van een H-yogales dient minimaal 48 uur voor aanvang van de les. Bij afmelding < 48 uur voor aanvang zijn de kosten voor rekening van de deelnemer.
Informatie betaling / bankrekeningnummer

Lesgeld kan worden overgemaakt op rekening NL24ABNA0557128552 t.n.v. Integrale Yoga Schiedam onder vermelding van naam en bloknummer (indien van toepassing).

Lesgeld is belast met 6% BTW

Integrale Yoga Schiedam staat ingeschreven in de kamer van Koophandel onder nummer: 55389724