Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN INTEGRALE YOGA SCHIEDAM (IYS)

Integrale Yoga Schiedam staat ingeschreven in de kamer van Koophandel onder nummer: 55389724

Bij deelname aan een yogales, workshop of privé-sessie bij Integrale Yoga Schiedam ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.

COVID-19 MAATREGELEN

December 2022

Vanwege het feit dat er geen sprake meer is een pandemie zijn bijna alle maatregelen ter voorkoming of bestrijding van de pandemie vervallen.

De maatregelen die nog blijven gelden zijn:

 1. Indien je in bezit bent van eigen materialen dan kun je die meenemen.
 2. De studio wordt geventileerd; raam blijft open tijdens de les. Trek iets warms aan wat je gemakkelijk uit kan doen.
 3. Na gebruik worden alle materialen schoongemaakt. In de studio is desinfecterende vloeistof aanwezig.
 4. Kom in yoga- of sportkleding naar de locatie zodat je zo min mogelijk hoeft om te kleden.
 5. Kom op tijd in de les zodat je voldoende tijd hebt om jezelf te installeren.
 6. Het maximale aantal deelnemers is gesteld op 8-10 personen /les.
 7. Klachten? (o.a. hoesten, verkouden, niezen); blijf dan thuis!

Regels ZOOM / Livestream

De Livestream lessen worden niet meer aangeboden. Wel kun je regelmatig video’s kopen in momo yoga die eerder zonder publiek zijn opgenomen.

AANVULLENDE PRAKTISCHE ZAKEN

 • Yoga beoefenen kun je het beste doen in gemakkelijk zittende kleding. Yogamatten en overige yoga tools/props zijn aanwezig.
 • In de yogastudio is een voetbad aanwezig. Het staat je vrij om voor of na de les de voeten te wassen.
 • Omwille van hygiëne worden de yogamatten na iedere les schoongemaakt.
 • Betreedt de zaal altijd met (schone) blote voeten of met sokken aan. Schoenen blijven in de kleedruimte.
 • Maak je gebruik van sokken; doe de sokken uit bij oefeningen waarbij we de muur gebruiken. Dit voor je eigen veiligheid.
 • Je kunt altijd gratis een proefles volgen. Meld je aan voor een proefles via de website (zie lesrooster)/ momo yoga. Je maakt een account aan en klikt aan proefles. Kom je er niet uit? Stuur een e-mail naar info@integraleyogaschiedam.nl
 • Bij verhindering; schrijf jezelf weer uit bij momo yoga en meld je af via sms/app +31628918478.
 • De kosten van een gemiste les zijn voor rekening van de deelnemer. Inhalen of verplaatsen van de les is mogelijk binnen het lesblok. Na het lesblok vervalt het recht op inhalen tenzij anders is afgesproken met de docent.
 • Tijdelijk stopzetten van je abonnement is mogelijk. Dit dient minimaal 4 weken voor de aangegeven periode worden aangemeld. Restitutie van gemiste lessen in overleg.
 • Je volgt yogalessen per lesblok van 7 of 8 weken. Zie hiervoor het actuele rooster en de planning op de website.
 • Gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in de yogaruimte.
 • Laat waardevolle bezittingen thuis. Alle persoonlijke bezittingen, tassen, en kleding blijven in de kleedkamer. De lokatie wordt voor start van de les afgesloten.
 • IYS is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Om op de hoogte te blijven van de activiteiten van IYS word je na aanmelding toegevoegd aan de verzendlijst voor de nieuwsbrief. Zie hiervoor onze privacy statement. Wil je de nieuwsbrief niet ontvangen? Meld dit bij de docent.


YOGALESSEN EN AANMELDEN

 • Op elk moment kun je starten met het volgen van de yogalessen, mits er plek is.
 • Aanmelden voor een yogales: IYS maakt gebruik van het online -aanmeldsysteem MOMO YOGA. Hieronder volgt het stappenplan om jouw les(sen) te boeken:
  • Stap 1: ga naar Momo yoga: Momoyoga.com/IYSchiedam/
   Stap 2: maak een account aan (eigen account met jouw emailadres en wachtwoord)
   Stap 3: bevestig jouw email /account
   Stap 4: boek een les via de website IYS/lesrooster OF via app (account) OF direct via de link in stap 1
 • Je ontvangt altijd een bevestiging van je les per e-mail en je kunt alle lessen vooruit boeken. Mocht je onverhoopt niet kunnen, meld je weer af zodat iemand anders van de wachtlijst de les kan volgen.
 • Je schrijft je in voor een blok van 7 of 8 lessen (zie schema website).
 • Je moet je voor elke les inschrijven. Dit vanwege een beperkt aantal deelnemers per les i.v.m. de regels rondom 1,5 meter afstand behouden.
 • Inhalen is alleen mogelijk in het huidige blok.
 • Instromen is voor nieuwe deelnemers altijd mogelijk. Je betaalt dan de overige lessen van het huidige blok.


LESGELD

 • Het lesgeld voor het hele lesblok dient op de eerste les van het nieuwe blok betaald te zijn.
 • Zie voor informatie, prijzen, en wijze van betaling de website.
 • Je kunt het lesgeld niet terugvorderen of doorschuiven naar een volgend blok.
 • De yoga nidra lessen vallen niet onder de betaling van het lesblok en worden separaat betaald. Dit geldt ook voor alle workshops en 1- of 2-daagse retreats.


LOSSE LESSEN EN PROEFLES

 • Er bestaat een mogelijkheid om losse les te volgen. Prijs: €17,50 per persoon/per les. (Prijzen 2022-2023)
 • Proefles is gratis.


PRIVÉLESSEN

 • Prijs privéles: €67,50 per persoon/ 75 minuten.
 • Duo les: €32,50 per persoon/75 minuten.
 • 60 minuten: €55,00 euro per persoon.
 • 30 minuten: €45,00 euro per persoon.
 • (richtprijzen 2022-2023)
 • Afwijkende prijzen worden in overleg met de docent bepaald.


INFORMATIE BETALING / BANKREKENINGNUMMER

 • Lesgeld kan worden overgemaakt op rekening NL24.ABNA.0557128552 t.n.v. Integrale Yoga Schiedam onder vermelding van naam en bloknummer (indien van toepassing). Lesgeld is belast met 9% BTW.
 • Indien je je aanmeldt via MOMO YOGA wordt de betaling via IDEAL geregeld. Je kunt een keuze maken in het aanschaffen van een ‘product’ (lesblok, losse lessen).


ANNULERING/OPZEGGEN

 • Indien een privésessie binnen twee werkdagen wordt geannuleerd, worden de kosten voor de sessie doorbelast aan de deelnemer.
 • Bij annulering van een yogacursus of workshop worden de volgende kosten van de overeenkomst doorbelast aan de deelnemer: Bij annulering vier weken voor aanvang van de opdracht is niets verschuldigd, bij drie weken 20%, bij twee weken 60%, bij een week 100% van de opdrachtsom.
 • Wil je stoppen? Er geldt geen opzegtermijn. Het opzeggen geschiedt voor start van het volgende lesblok. Indien te laat worden er nog standaard 2 lesweken in rekening gebracht.
 • Opzegging geschiedt schriftelijk per mail of post, hierna ontvang je een bevestiging. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan contact op, wellicht is je afmelding niet ontvangen.
 • We waarderen het zeer om de reden van opzeggen te mogen vernemen. Beter is het nog om eerder aan te geven of de lessen / de workshops niet aan je verwachting voldoen of waar je ontevreden over bent.
 • Het lesprogramma is altijd onder voorbehoud. Bij te weinig deelnemers of bij verhindering van de docent kan een les komen te vervallen. Uiteraard word je hiervan tijdig op de hoogte gesteld of wordt er gezorgd voor vervanging door een gekwalificeerde yogadocent.


EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

 • IYS gaat ervanuit dat je in staat bent om normale lichamelijke inspanning te verrichten. Als je hierover twijfelt, raadpleeg dan je huisarts of een medisch specialist.
 • Je neemt op eigen risico deel aan de lessen.
 • Als je klachten hebt, meldt dit altijd voorafgaand aan de les bij de docent. Bij klachten zoals verkoudheid, hoesten en niezen blijf je thuis i.v.m. eventuele overdracht van een griepvirus.
 • Ben je onder behandeling bij een specialist; overleg vooraf over de mogelijkheden om yoga te volgen.
 • IYS kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade van materiële of immateriële aard aan deelnemers van een yogales opgedaan ten tijde van de duur van de yogalessen en erna op een locatie in binnen- of buitenland.
 • Bij deelname aan de lessen of activiteiten van IYS doet de opdrachtgever c.q. de personen die deelnemen, dit altijd op eigen risico.


ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

 • IYS werkt met gekwalificeerde docenten. Zij hebben allemaal een goede yogaopleiding gevolgd en hebben ruim ervaring in het lesgeven.
 • Alle docenten onderhouden hun deskundigheid door het volgen van workshops of aanvullende opleidingen.
 • De ruimtes zijn schoon en omwille van veiligheid gaat de voordeur bij iedere les op slot.
 • We houden ons aan de richtlijnen van de overheid als er sprake is van een pandemie.


YOGA bij kanker

Bij deelname aan deze lessen zijn nog een aantal extra voorwaarden van kracht:

 • Voor yoga bij kanker geldt voor aanvang van de les altijd een kennismakingsgesprek. Indien fysieke intake wordt afgenomen zijn de kosten €25. Telefonische intake kost €15.
 • Verstrekte medische informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en wordt niet aan derden verstrekt.
 • Afmelding van een yogales bij kanker dient minimaal 48 uur voor aanvang van de les gedaan te worden. Bij afmelding < 48 uur voor aanvang zijn de kosten voor rekening van de deelnemer.


VAKANTIES EN FEESTDAGEN

 • IYS houdt rekening met de schoolvakanties regio midden Nederland. Tijdens de kerst-, herfst-, voorjaar- en meivakantie is de studio gesloten. Deze weken zijn niet opgenomen in de lesblokken.
 • Op reguliere feestdagen is de studio gesloten. Behalve 2paasdag en 2e pinksterdag.

HUUR VAN DE RUIMTE

 • De yogastudio van IYS kunt u huren. Raadpleeg voor de actuele huurprijs de eigenaar van de studio: Cecilia Huisman, telefoon: 06-28918478. In overleg wordt een huurovereenkomst opgesteld.
 • In de huurprijs is het gebruik van thee en materialen inbegrepen.
 • De ruimte dient schoon te worden achtergelaten en tools/props en hulpmiddelen worden opgeborgen in de gangkast.

Geldigheid van de algemene voorwaarden;

IYS behoudt het recht algemene voorwaarden te wijzigen.

Geldende (les) tarieven zijn te vinden op de website.

Opgemaakt december 2022