Algemene voorwaarden

Hier kan je de complete Algemene voorwaarden downloaden.

ALGEMENE VOORWAARDEN INTEGRALE YOGA SCHIEDAM (IYS)

Integrale Yoga Schiedam staat ingeschreven in de kamer van Koophandel onder nummer: 55389724

Bij deelname aan een yogales, workshop of privésessie bij Integrale Yoga Schiedam ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.


PRAKTISCHE ZAKEN

 • Neem zelf mee: makkelijk zittende kleding.
  Yogamatten, (meditatie)kussens en dekens zijn aanwezig.
 • In de yogastudio is een voetbad aanwezig. Het staat je vrij om hiervan gebruik te maken.
 • Omwille van hygiëne worden de yogamatten na iedere les schoongemaakt.
 • Betreedt de zaal altijd met (schone) blote voeten of met sokken aan. Schoenen blijven in de kleedruimte.
 • Op elk moment kun je starten met het volgen van de yogalessen, mits er plek is.
 • Je kunt altijd een proefles volgen; deze is GRATIS. Meld je aan voor een proefles via de website of stuur een sms naar +31628918478.
 • Bij verhindering dien je altijd af te melden per mail, sms of telefonisch +31628918478.
 • De kosten van een gemiste les zijn voor rekening van de deelnemer. Inhalen of verplaatsen van de les is mogelijk binnen het lesblok. Na het lesblok vervalt het recht op inhalen tenzij anders is afgesproken met de docent.
 • Tijdelijk stopzetten is mogelijk. Dit dient minimaal 4 weken voor de aangegeven periode worden aangemeld. Er vindt geen restitutie plaats van gemiste lessen.
 • Je volgt yogalessen per lesblok van 7 of 8 weken. Zie hiervoor het actuele rooster en de planning op de website.
 • Roken en het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in de ruimtes.
 • Laat waardevolle bezittingen thuis. Alle persoonlijke bezittingen, tassen en kleding blijven in de kleedkamer. De yogaruimte wordt voor start van de les afgesloten.
 • IYS is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Om op de hoogte te blijven van de activiteiten van IYS wordt je na aanmelding toegevoegd aan de verzendlijst voor de nieuwsbrief. Zie hiervoor onze privacy statement. Wil je de nieuwsbrief niet ontvangen? Meld dit bij de docent.

YOGALESSEN

 • Integrale Yoga Schiedam is gesloten tijdens de schoolvakanties. De periode tussen de schoolvakanties bestaat meestal uit 7 of 8 weken, dit is een lesblok. Je schrijft je in voor een blok van 7 of 8 lessen. Zie hiervoor het overzicht lesblokken. Na een lesblok wordt je aanmelding automatisch verlengd naar het volgende lesblok. Je kunt op elk moment in een lesblok instromen, je betaalt dan de lessen die nog komen.
 • In verband met de groepsgrootte geldt de inschrijving voor een vaste dag tenzij anders afgesproken is met de docent.
 • Inhalen is alleen mogelijk in het huidige blok.
 • Instromen is voor nieuwe deelnemers altijd mogelijk. Je betaalt dan de overige lessen van het huidige blok.
 • Het actuele lesrooster en soort yogales staan vermeld op de website. Je bent vrij om een keuze te maken.

LESGELD

 • Het lesgeld voor het hele lesblok dient op de eerste les van het nieuwe blok betaald te zijn.
 • Zie voor informatie en wijze van betaling de website.
 • Je kunt het lesgeld niet terugvorderen of doorschuiven naar een volgend blok.

PROEFLES EN LOSSE LESSEN

 • De proefles is GRATIS
  Graag vooraf aanmelden per email info@integraleyogaschiedam.nl
 • Er bestaat een mogelijkheid om losse les te volgen.
  Les 90 minuten: €15,50
  Les 75 minuten: €12,50
 • Zwangerschaps yoga.
  Per les, 75 minuten: €16,50
  Serie van 10 lessen: €150,00

PRIVÉLESSEN

 • Kosten van een privé les (richtprijs 2020): €65,00 per persoon voor 75 minuten.
 • Duo les: €32,50 per persoon
 • 1 uur les: €55,00 euro

INFORMATIE BETALING / BANKREKENINGNUMMER

 • Lesgeld kan worden overgemaakt op rekening NL24ABNA0557128552 t.n.v. Integrale Yoga Schiedam onder vermelding van naam en bloknummer (indien van toepassing). Lesgeld is belast met 9% BTW.
 • Indien een losse lesmoet worden afgerekend maken we gebruik van WhatsApp of sms (tikkie). Hiervoor gebruiken we het door jou opgegeven mobiele telefoonnummer.

ANNULERING/OPZEGGEN

 • Indien een privésessie binnen twee werkdagen wordt geannuleerd, worden de kosten voor de sessie doorbelast aan de deelnemer.
 • Bij annulering van een yogacursus of workshop worden de volgende kosten van de overeenkomst doorbelast aan de deelnemer. Bij annulering vier weken voor aanvang van de opdracht is niets verschuldigd, bij drie weken 20%, bij twee weken 60%, bij een week 100% van de opdrachtsom.
 • Wil je stoppen? Er geldt geen opzegtermijn. Het opzeggen geschiedt voor start van het volgende lesblok. Indien te laat worden er nog standaard 2 lesweken in rekening gebracht.
 • Opzegging geschiedt schriftelijk per mail of post, hierna ontvang je een bevestiging. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan contact op, wellicht is je afmelding niet ontvangen.
 • We waarderen het zeer als we de reden van opzeggen mogen vernemen. Beter is het nog om eerder aan te geven of de lessen niet aan je verwachting voldoen of waar je ontevreden over bent.
 • Het lesprogramma is altijd onder voorbehoud. Bij te weinig deelnemers of bij verhindering van de docent kan een les komen te vervallen. Uiteraard wordt je hiervan tijdig op de hoogte gesteld of wordt er gezorgd voor vervanging door gekwalificeerde yogadocent.

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

 • IYS gaat er vanuit dat je in staat bent om normale lichamelijke inspanning te verrichten. Als je hierover twijfelt raadpleeg je huisarts of een medisch specialist.
 • Je neemt op eigen risico deel aan de lessen.
 • Als je klachten hebt meldt dit altijd voorafgaand aan de les bij de docent.
 • Ben je onder behandeling bij een specialist; overleg over de mogelijkheden om yoga te volgen.
 • IYS kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade van materiële of immateriële aard aan deelnemers van een yogales opgedaan ten tijde van de duur van de yogalessen en erna op een locatie in binnen- of buitenland.
 • Bij deelname aan de lessen of activiteiten van IYS doet de opdrachtgever c.q. de personen die deelnemen, dit altijd op eigen risico.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

 • IYS werkt met gekwalificeerde docenten. Zij hebben allemaal een goede yogaopleiding gevolgd en ruim ervaring in het lesgeven.
 • Alle docenten onderhouden hun deskundigheid door het volgen van workshops of aanvullende opleidingen.
 • De ruimtes zijn schoon en omwille van veiligheid gaat de voordeur bij iedere les op slot.

YOGA bij kanker

Bij deelname aan deze lessen zijn nog een aantal extra voorwaarden van kracht:

 • Voor yoga bij kanker geldt voor aanvang van de les altijd een kennismakingsgesprek plaats vindt. Prijs intakegesprek is €40,00.
 • Verstrekte medische informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en wordt niet aan derden verstrekt.
 • Afmelding van een yogales bij kanker dient minimaal 48 uur voor aanvang van de les.
  Bij afmelding < 48 uur voor aanvang zijn de kosten voor rekening van de deelnemer.

VAKANTIES EN FEESTDAGEN

 • IYS houdt rekening met de schoolvakanties regio midden Nederland. Tijdens de kerst, herfst, voorjaar en meivakantie is de studio gesloten. Deze weken zijn niet opgenomen in de lesblokken.
 • Reguliere feestdagen is de studio gesloten. Behalve 2e paasdag en 2e pinksterdag. Indien die dagen onvoldoende aanmeldingen zijn wordt in overleg de les verplaatst.

HUUR VAN DE RUIMTE

 • De yoga studio van IYS kunt u huren. Raadpleeg voor de actuele huurprijs de eigenaar van de studio Cecilia Huisman (telefoon: 0628918478). In overleg wordt een huurovereenkomst opgesteld.
 • In de huurprijs is in begrepen het gebruik van thee.
 • De ruimte dient schoon te worden achtergelaten en tools en hulpmiddelen opgeborgen in de gangkast.

Geldigheid van de algemene voorwaarden;

IYS behoud het recht algemene voorwaarden te wijzigen. Geldende tarieven zijn te vinden op de website.

Opgemaakt Januari 2020