Loslaten

Deze tekst werd gebruikt in de lessen tijdens ontspanning.

‘Het lichaam vraagt om beoefening of training, zowel fysiek, als het ontwikkelen van de  adembeweging, als het leren loslaten van de overstroming van gedachten.
Alles vraagt om training om vervolgens tot ontplooiing en ontwikkeling te leiden.
Echter als de training het doel op zicht word raken we van het pad af, dan creëren we een wereld op basis van onze wensen en verlangens. Dan stellen we de wereld voor zoals we haar wensen. Echter deze verschilt wezenlijk van de wereld zoals zij is.
Om tot het besef daarvan te komen moeten we ons losmaken van de voorstellingen en de wensen die aan ons ‘oude “ wereldbeelden ten grondslag liggen.
Dus waarom niet loslaten? Waarop kunnen we dan vertrouwen?
Op dat wat er nu is. Meer is er niet nodig. Bewust worden van dat wat er nu is, niet voorstellen, inbeelden, maar voelen en ervaren.
De wereld zoals zij is: kun je alleen maar ondergaan als je LEEG bent, vrij van belangen
Daarna kunnen we de leegte vullen met bewuste ervaringen en liefde.’

Vergelijkbare posts